Open banking – bygg din egen bank

Sbanken kom med nyheten tidligere denne uken at de vil snart slippe et API, slik at de som er kunde i banken kan benytte Sbankens API til å lage tjenester og produkter som før kun var forbeholdt Sbanken. Tilgjengeliggjøring av kundedata gjennom APIer er en trend som har pågått de siste årene, og som jeg også omtalte fra min oppsummering fra WebSummit her. Det er derfor jeg nå ser med positive øyne at bankbransjen i Norge også imøtekommer dette.

Men hva betyr egentlig det at bankene nå åpner for å hente ut kundedata til tredjeparter, og er det egentlig en nyhet?

Open banking

Open banking, altså det at bankene tilbyr tredjeparter tilgang til bankenes data om brukerne gitt kundens godkjennelse, er ikke et helt nytt fenomen, men som har fått betydelig fart i det siste takket være betalingstjenestedirektivet (PSD2). Hadde bankene vært like medgjørlige til å åpne kundeinformasjonen for tredjeparter dersom dette direktivet ikke hadde blitt satt i system? Neppe. Men kanskje noen.

Ifølge World Retail Banking Report 2017 (WRBR) er kostnadskutt, regulering og økte forventninger fra kunder mtp kundeopplevelse, tjenester og produkter gjør at bankene  sliter med å levere innen alle områder. Partnerskap med Fintech, slik som åpne APIer, gjør at de kan “lempe” deler av utfordringene eksternt og bidra i de tilfellene der de kan bistå med ekspertise og naturligvis store kundebaser.

I det norske markedet er det DNB som har klart størst kompetanse og kapital til å utvikle ny teknologi, produkter og tjenester. DNBs strategi bygger en portefølje av tjenester og produkter som utfyller banktjenestene de har tilbudt i årtier, og forsøker å skape et økosystem i dette som de også bygger tjenestelag (API etc) slik at andre aktører kan bruke DNBs økosystem (Vipps betaling og ID for eksempel). Men for aktører som Sbanken og Nordea der farten ikke er like stor og de ikke har anledning til å bygge opp store teknologi-huber in house, kan åpne APIer gi rom for ekspansjon og integreringer som kommer til brukerne til nytte og skape positivt engasjement tilbake til merkevarene som tilbyr dette.

Hvorfor / hvorfor ikke?

Har banken (eller bedriften) en lukket økosystem-strategi (der jeg antar eksempelvis DNB) der majoriteten av innovasjon skal komme in-house eller gjennom M&As er det ikke nødvendigvis open banking som skal være innovasjonskatalysatoren. Men for de som ikke har kapasiteten, evne, kapital eller hva det måtte være for mange innovasjonsleveranser fremover, kan open banking være en katalysator for å skyte fart på leveransekapasiteten fremover. Eksempelvis kan funksjonalitet eller tjenester som “crowden” utvikler bli innlemmet i beta-tjenesten hos Skandiabanken. Det er definitivt mindre kapitalkrevende, og ved hjelp av gode rammeverk og sikkerhetsrutiner gir det lite rom for at det kan være direkte skadelig både for merkevare og brukerdata.

Open banking gir banker en anledning til å beholde og vokse deres kundebase ved at de legger til rette for, og implementerer, tjenester fra tredjeparter slik at kundene kan personalisere og tilpasse sine produkter og tjenester. Bankene er som alle andre større organisasjoner preget av lange prosesser og lav innovasjonstakt, men kjenner til de juridiske rammeverkene og reguleringer, som kommer Fintech-selskapene til gode når de ønsker å benytte seg av APIene fra bankene de ønsker å samarbeide med.

https://www.capgemini.com/service/2016-trends-insights-for-financial-services/

Perhaps the greatest risk of open banking is that it will allow consumers and merchants to execute direct transactions without going through banks, making it more difficult for banks to have a full view of the customer transactions and maintain customer relationships

forteller WRBR. Open banking kan ses på som mellomleddet før kryptovaluta tar over? Vi står foran en potensiell enorm omveltning i finansbransjen som følge av kryptovaluta, så bankene er avhengig av å “close the gap” mellom kryptovaluta og deres egne sentraliserte, lukkede systemer. Open banking og APIer er en naturlig vei å velge i møtet med kryptovaluta (men ikke premissgivende), gjennom samarbeid med Fintech, for å bygge nye løsninger i søken om å forbedre kundelojaliteten og lansere nye produkter og tjenester.