Produktstrategi og hvordan bygge et produkt som har potensiale

Hva er det som kjennetegner et godt produkt og dets markedspotensiale? Brukervennlighet, nytteeffekt, brukerpotensiale, tiden det tar for brukeren å løse et problem som produktet sier det skal løse? Svarene er mange. Noen er opplagte, andre bør være til ettertanke.

Produktpotensiale

Skal man lage et nytt produkt, bør man åpenbart sikte seg mot øverst til høyre der potensialet av brukere er stort og bruken av produktet er høy/ofte. Det finnes mange eksempler der man har oppnådd suksess også i mindre brukergrupper, men relativ høy bruk. I disse segmentene møter man gjerne nisjegrupper, og man kan/bør ofte ta en høyere pris på grunn av lavere konkurranse og (forhåpentlig) et produkt som har høy nytterverdi for en mindre brukergruppe. Infront er et eksempel for sistnevnte. Grundig analyse i forkant av essensielt. Et verktøy jeg kan anbefale for å bevise at du trolig har et produkt med tilstrekkelig fremtidig lønnsomhet er Lean Canvas.

Løsning – er det godt nok?

Kost/nytte effekt er det kanskje ikke alle tenker på. I blant tror produktutviklere at så lenge løsningen er digital og har en nytte, vil folk bruke den. Men kostnaden ved å bytte verktøy, eller i det hele tatt begynne å bruke et verktøy for å løse et problem/oppgave, er faktisk en formidabel forventning av potensielle brukere. Løsningen må gi en klar, og nærmest umiddelbar fordel sammenlignet mot kostnaden det er å ta løsningen i bruk.

For hva krever en ny app?

 • 9,- for å kjøpe appen + installere den
 • tid + nå må jeg faktisk bruke denne appen i motsetningen til å ikke gjøre det
 • nok et ikon på min home screen på telefonen
 • nok en ting jeg må huske på å sjekke
 • den nye tjenesten kommer sikkert til å kreve at jeg registrerer meg
 • det betyr at den kommer til å sende meg epost jeg ikke vil ha
 • kanskje den blir hacket og infoen min blir lekket –>
 • nei, dette gidder jeg ikke

ganske så realistisk for hva de fleste apper nå krever av brukerne sine?

Eksempel: mInvoice

mInvoice er en startup i Oslo som pitcher:

Få en enkel oversikt over alle dine fakturaer og tjenesteleverandører, ta kontrollen i dag.

Spennende, men ikke noe som plager meg da jeg ikke får så mange fakturaer. Kanskje interessant for bedrifter, de får jo mange fakturaer?

Men la oss se nærmere på markedspotensialet for mInvoice:

Kundepotensiale: Det vil bli flere mennesker og bedrifter fremover. Bra.
Produkt: Samle alle faktuarer. Vil det bli flere eller færre fakturaer i fremtiden? Trolig færre. Ikke bra.
Tjenester mot bedrifter: Flere bedrifter vil trolig tilby flere tjenester til kundene sine. Hvordan samle oversikt? Potensiale.
Konkurranse: Unikt produkt som ikke kan kopieres? Tja, neppe.

Til slutt handler det om det produktet man lager en løsning for, om det markedet er i vekst eller ikke. Markedet for fakturaer er ikke i vekst, da vi går mot et samfunn der det vi kjøper er mer tjenester som benytter abonnementsmodeller.

En samletjeneste for fakturaer er også noe som kan være sterkt konkurranseutsatt.

Kano modellen og vollgraver

De fleste produktattributer som gir en positiv overraskelse eller tilfører produktet litt ekstra (delights), blir til slutt basic produktattributter som alle forventer er innebygd fra nå av. Målebegeret på melkekartongen er en attributt som ikke er nødvendig, men som nå beveger seg på en basic attributt fordi de fleste anser det som standard og etter forventning. Click & collect hos nettbutikker er det samme.

Sørg for at det produktet har basic produktattributtene som kundene forventer i det markedet du konkurrerer i, og implementer attributter som overrasker og gir en fordel!

Hvordan sørge for at produktene man lanserer har de riktige attributtene, og treffer markedet? Bygg vollgraver!

 • Stordriftsfordeler. Selg det du har i stort volum til en fornuftig margin
 • Nettverkseffekter. Sørg for at produktet ditt blir bedre jo fler som bruker det
 • Høy byttekostnad. Gjør det vanskelig for brukerne å avslutte tjenesten nettopp fordi de ikke orker å bytte (i positiv forstand!)
 • Kundelojalitet. Vis at du bryr deg for kundene og at ingen ønsker å avslutte din tjeneste.

Nailer du flere av disse, har du lagt rammene for å lykkes!